FÖLDÖNKÍVÜLI
KAPCSOLATOK

GRIVES - A REPÜLŐ EMBER

 

 

grives

 

Grives (illusztráció)

 

 

A földönkívüli viszonylatban volt egy társam odaát, aki a földihez hasonló, de egy másik iskolához tartozó rendszerből volt. Neki szárnyai voltak és amikor a két lábán járt, akkor olyan volt, mintha egy hosszú, majdnem földig érő bőrkabátot viselne. Úgy hívták hogy "grives" és nőnemű volt... Nem vámpír, nem démon és nem is sátán! Az ott tartózkodásának a célja hasonló volt az enyémhez, de az elején nagyon nehezen tudtam elfogadni az eltérő sajátosságok és az önzésem miatt. Egyébként Ő győzte le először az idegen entitásommal szembeni elenállását és feltétel nélkül elfogadott. Én csak azután tudtam ezt megtenni, miután egy alkalommal áldozatot hozott értem és a következményeit is magára vállalta. Utólag kicsit szégyenlem, hogy nem tudtam előbb teljesen elfogadni, mert később nagyon jól kiegészítettük egymást a feladatainkban. Sok segítséget kaptam tőle és én is tudtam ezeket viszonozni.
Ketten alkottunk egy hadsereget és ha a feladati megosztásban gondolkodunk, akkor leginkább úgy lehetne kifejezni, hogy Ő volt a légierő és én meg a gyalogság... A hadsereg odaát természetesen máshogyan működik mint nálunk, mert több példányú teljes mértékű megtestesüléstést jelent különböző biológiai, technológiai egységekben a mi 3D-s terünkben és más dimenziókban is...

 

A földi vallásos iratok is említenek az Ádámi fajból repülő embert.

 

Zsidó legendák Lilithről :

 

A hagyományos Midrás szerint Isten Ádámot és Lilithet egyazon agyagból formázta, hogy Ádámnak társa legyen. Első este Isten magához hívta, és azt mondta neki, hogy Ádám alárendeltje lesz. Ezt nem fogadta el. Lilith összeveszett Ádámmal és rávette Istent arra, hogy árulja el neki szent nevét. Ez korlátlan hatalmat adott neki, miáltal Lilith szárnyakat követelt Istentől, és miután megkapta, elrepült az Édenből. Ádám magányosságra panaszkodott Istennél, aki erre megteremtette Ádám oldalbordájából Évát.

 

Lilith halhatatlan maradt, mert nem evett a Tudás Fájának gyümölcséből. Néhány zsidó monda szerint ő volt az utolsó angyal a tíz szentségtelen sefirot közül, akitől mindenki félt: a legenda szerint gyermekeit megölték, mert azáltal, hogy megszökött az Édenből, ellenszegült Isten akaratának, Lilith ezért bosszúból az emberek gyermekeit ölte meg. Hogy ettől megóvják magukat, az emberek pentagrammákat akasztottak a bölcsőre, amin az Éden 4 folyója, valamint Sanvai, Sansanvi és Semangloph angyalok nevei voltak láthatók, azok az angyalok, akik Isten megbízásából Lilithre vadásztak és gyermekeit megölték.

 

A zsidó-feminista teológiában Lilithet olyan nőként ábrázolják, aki nem Istennek, hanem csak Ádámnak nem engedelmeskedik és Évával ellentétben nincs rá hatással az ördög mesterkedése. Lilith szimbolizálja a tanult, erős asszonyt.

 

A Lilith-mítosz szimbolizálhatja a nő önállóságát és a férfiak azon (már a Bibliában is meglévő) próbálkozását, hogy a nőket a magasabb tekintély elvén elnyomják. A pszichológiában Éva jelképezi az anyaságot, a szerénységet és az engedelmességet, ő pedig az érzékiséget, a szenvedélyt és a szexualitást.

 

Miért nincs benne Lilith a keresztény Bibliában?

 

A keresztény Biblia Ószövetségi része a héber Bibliából (Tanakh) átvett anyag, csak a könyvek sorrendje más. A Tanakh-ot viszont még kiegészítik egyéb szájról-szájra járó ősi szóbeli hagyományok, iratok, Bibliamagyarázatok, amik viszont már nem íródtak bele a keresztény Ószövetségi részbe. Mondhatni a Tanakh inkább egy tömörített írás, azaz vázlat, ami alapján a többi ismerettel (szájhagyomány, közismert történetek) jobban kifejthető és megérthető a teljes történet.

 

A Tanakh Bibliamagyarázata például a Midrás: A szó utalhat exegetikai módszerre, egy konkrét szöveg értelmezésére, vagy akár egy Bibliai kommentárra is. Exegetikai módszerként a Midrás a zsidó Bibliamagyarázat legismertebb formája, melyben nagy szerepe van a Mózestől eredeztetett szóbeli hagyománynak is. A Midrás, a mondatok szó szerinti értelmén túl a szöveg mélyebb jelentését is kutatja.

 

Amiket tehát írtam Lilithről, nem egy cikk, vagy fantazmagórikus iromány része, hanem a Szent Biblia kiteljesültebb megismerése, értelmezése, a többi rendelkezésre álló információk birtokában. A keresztény Bibliából például valahogy ugyancsak kimaradt a testen kívüliség és az újjászületés, ami viszont mind a héber, mind az arab, valamint keleti nagy vallások, Szent iratok szerves részét képezik.

 

A keresztény Biblia természetesen ugyanolyan Szent irat, ami Istentől való és amit a kiválasztott embereken keresztül tudatott. Ráadásul akárhogyan is nézzük, élni tanítja az emberiséget. Azonban ahogyan található benne az emberi megnyilatkozásra utaló, az akkori világvezető hatalom (Babilon) kritikái, ugyanúgy az emberi cselekvés ki is vehetett belőle talán a kor szintjén nem értelmezhetőnek tűnő részeket... Mindez persze az értékét nem csorbítja, mert nem hozzátett nem való dolgokat, hanem a nem pontosan értelmezhetőket inkább kihagyta, ami itt inkább a jó szándékra utal. De talán fogalmazzunk úgy, hogy az igazságnak mindössze az a része van benne, ami ránk tartozik. Régen is fontos dolog volt, hogy ne összezavarjon valami, hanem inkább tanítson, tájékoztasson. Aki meg akar, jobban is utánanézhet ezeknek a dolgoknak, főleg, ha meg is tapasztalta, mint jómagam...

 

Isten ma is közli az emberekkel amit tudatni kíván, tehát a Biblia abban a formában ahogyan ismerjük nem csak az a pár régi irat... Viszont a körülmények figyelembevételével, akár tekinthetjük a végsőnek is, mert az írott keresztény Biblia az utolsó oldalain tényleg a civilizáció jelenlegi formájának a végét mondja el... Ez a vég pedig nem a teljes megsemmisülés, hanem egy újnak a kezdete, az "Új világ" kezdete...

 

 

 

2012.06.

 

www.000webhost.com